Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2013

godofpixels
4921 b48c
godofpixels
8762 9cca
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viasarenkaa sarenkaa
godofpixels
7218 e404
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasarenkaa sarenkaa
godofpixels
Jestem kobietą, często tęsknię, nie zapominam, wciąż mam nadzieje i wciąż wątpię . 
Reposted byczekamnaciebieNightmareAtAllafterthatforallthat

September 09 2013

godofpixels
4678 5fb6
Reposted bytweequailwondinosiemkabezuzytecznalobusskanashimistrangeme
godofpixels
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted bydzonyjaniewiemwondiBalladyna3u3adecepcionmargolialoozikerthe-catcomeheremrs-coldlili1234cardininikellinefangs-are-fantasticstrangemeBetterPointOfViewmysweethearttblueeyes88nobodyimportantxsylwiawiktoriaadobitnieserialkillermarthapeblueeyes88siatkareczkajasmina
godofpixels
6607 43e1
Reposted fromretaliate retaliate viaevuszka evuszka
godofpixels
2301 dd00 500
kitty
Reposted bybloodflood bloodflood

September 08 2013

godofpixels
6089 e32a
Reposted byxmoshixnosiemkabeamadamebitchcieszesieNoCinderellagjfegjoeijgeAmericanloverpandorciamajciamaybemeoeffoeffsmoothhhhthesilenceofthealcoholicwerkacholerkaiamdreamerSurvivedGirlrotfl

July 22 2013

godofpixels
2834 2114 500
Reposted bySa7xCCnevermorefuckitunnosspellbounddevuszka
godofpixels
9882 bab8
Reposted fromtedibea tedibea vianawrocka nawrocka
godofpixels
6302 9fa8 500
godofpixels
8345 94e7 500
Reposted frompiglet piglet vianawrocka nawrocka
godofpixels
godofpixels
0854 be50
Reposted frommaaaatek maaaatek viathatwasntadream thatwasntadream
godofpixels
6167 7503
Reposted frompeluda peluda viausmile06 usmile06

May 08 2013

godofpixels
1914 e356 500
my dream
Reposted byankooos ankooos
godofpixels
0501 f64c
Reposted bychargin chargin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl